Prijzen seizoen 2012

De lidgelden gelden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Voor late nieuwe leden wordt vanaf 1 september het lidgeld met de helft verminderd en vanaf 1 november betaalt men nog slechts een kwart van het inschrijvingsgeld ter compensatie van de kortere potentiële vliegtijd.

Initiatiedag lieren

Parapente 50,- €
Delta 50,- €

Jaarlijks lidgeld lieren

Parapente ( met eigen scherm ) 325,- €
Delta ( met eigen vleugel )  325,- €
Swift ( toestellen van de club ) 525,- €
Steunend lid 50,- €

Jaarlijks lidgeld slepen ( inclusief lieren )

Delta ( met eigen vleugel ) 525,- €
Swift ( toestellen van de club ) 525,- €

Eenmalige bijdrage voor opleidingen

Parapente (*) 150,- €
Delta (*) 150,- €
Praktijk en theorie Swift, voor leden 625,- €
Praktijk en theorie Swift, voor niet leden, pakket van verzekering + 20 vluchten 850,- €

 (*) 50€ van initiatiedag is in mindering te brengen

Het zorgvuldig gebruik van het materiaal is inbegrepen in bovenstaande prijzen. Bij onzorgvuldigheid en veroorzaken van schade buiten de normale gebruiksslijtage zal gevraagd worden deze te vergoeden. 

 

Betaling gebeurt uitsluitend via storting:

rekeningn° 734-0279313-59

IBAN: BE84 7340 2793 1359

BIC: KREDBEB

 

Alle door Avia-Airsports ingerichte opleidingen gebeuren in gezellig clubverband en zonder bezoldiging op welke wijze dan ook aan de instructeurs. De bovengenoemde prijzen zijn enkel bestemd voor de aankoop van materiaal en cursussen die tijdens de opleiding gebruikelijk zijn. Dit bedrag is slechts eenmalig te betalen, de opleiding duurt zolang als nodig.

Het vliegen en meevliegen gebeurt uitsluitend in clubverband. Allen die wensen deel te nemen aan een van de door ons georganiseerde activiteiten, hetzij vluchten in het gezelschap van een instructeur, reizen naar het buitenland e.d. dienen zich eerst steunend lid te maken. Deze leden betalen bij deelname aan een activiteit enkel een deelname in de onkosten.
Vraag om meer info bij de secretaris

 

Verzekeringen

  • Om enkel in Beauvechain te vliegen volstaat je bijdrage aan de club. Daarin zit een verzekering van het leger (via Ethias).
  • De BVVF is de enige vzw die in België de belangen van de vrije vlucht vertegenwoordigt op gebied van reglementering en verzekering. Wij stimuleren onze leden om zich bij de federatie aan te sluiten, al dan niet zonder verzekering ook voor hen die het vliegen beperken binnen Beauvechain.
  • Indien je ook in de bergen vliegt is een verzekering BVVF absoluut noodzakelijk, anders heb je GEEN redding in de bergen!! Ethias dekt dit niet!!
  • Kijk zelf je repatriëring na, redding in de bergen met helikopter is van de plaats van het ongeval naar het lokale ziekenhuis. Van het ziekenhuis naar huis in België is NIET gedekt door BVVF of Ethias!! Dit moet persoonlijk onderhandeld worden met bijstand/repatriëringverzekeringen, deze verzekering dekt parapente niet altijd, vraag dat men het uitdrukkelijk vermeldt in je polis of vraag inzage in de kleine letters!!.
  • Om met de Swift te vliegen MOET je BVVF verzekerd zijn!!
  • Verwittig je levensverzekering, je langdurige werkonbekwaamheidsverzekering, enz. De basispolis dekt gevaarlijke sporten, waaronder parapente en bvb motorrijden gewoonlijk NIET!!! Let op indien je een lening lopen hebt van je huis bvb!!!

 

Het lidgeld aan Avia-Airsports staat volledig los van de aansluiting bij de BVVF, daar is elk clublid afzonderlijk zelf verantwoordelijk voor. Alle info daaromtrent vindt u op de site van de Belgische Vrije Vlucht Federatie