Swift home

Un Swift, c'est quoi?

 

Le Swift (Swept Wing with Inboard Flap Trim) est le résultat de plusieurs années de recherche en colaboration avec l'Université de Stanford amélioré plus tard grâce à une meilleure connaissance des matériaux composites par Aeriane SA, ce qui a contribué à la finesse de l'aile (qui peut atteindre 27!). Le Swift est une aile rigide, différente du delta, construite sur la haute technologie des matériaux composites.  Ceci mène à la solidité et à la légèreté de l'aile, indispensable pour un décollage à pied. 

Comment vole un Swift?

De eerste Swift was een 2-assig toestel, enkel bestuurbaar met een stick over de langs- en dwarsas.  Maar dankzij een innovatief systeem heeft Aeriane een 3e as ontworpen in de verticale winglets, bestuurbaar door pedalen.  Elk onafhankelijk bestuurbaar, enerzijds om vlakker te kunnen bochten, anderzijds tesamen bruikbaar als ‘Airbrakes’. De Swift is een zeer stabiel toestel en daar de langs- en dwarsas ge-coördineerd worden aangestuurd, blijft de Swift zeer stabiel en bestuurbaar in bochten.  De Swift reageert neutraal in thermieken en behoudt zelf zijn snelheid, hoek en draaicirkel. Daar de Swift zeer makkelijk vliegt, zelfs aan lage snelheden, is het een uitstekend toestel om in thermische condities te vertoeven. 

Swift in Beauvechain?

De Swift is van origine een zelfstartend toestel, waarbij je het toestel op je schouders draagt en vanop een berg start.  Daar het in onze contrairen vlakker dan vlak is, worden we met behulp van een lier de lucht in gebracht tot een hoogte van om en bij de 600m. Het toestel is ook uitgerust om gesleept te worden, en kan daardoor hoger, verder, en perfect in een thermiekbel gelost worden, als de condities er zich toe lenen. 

Opleiding?

De opleiding wordt gegeven in een duo-zitter tesamen met een instructeur, geregistreerd bij de Belgische Vrije Vlucht Federatie.  Er wordt, naar gelang de condities en omstandigheden, gekozen voor lier- of sleepstarten. Tijdens de eerste vluchten wordt er voornamelijk aandacht besteed aan het behouden van snelheid, attitude, gecoördineerde bochten en wordt er reeds vanaf het begin een vast patroon (circuit) gevlogen.  Vooral de start- en landingsfases zijn zeer cruciaal en vragen een perfecte coördinatie tussen piloot en starleiders, instructeurs en/of sleeppiloten.  Later in de opleiding zal er meer tijd besteed worden aan thermiekvluchten, traag vliegen, steep turns, slippen, ... 

Heb ik mijn eigen Swift nodig?

Neen, tijdens je opleiding zal je tesamen met een instructeur vliegen in een speciaal omgebouwde duo-zitter.  Eens je ‘gelost’ bent, kan je je opleiding solo verderzetten in ditzelfde toestel.  Eens je je brevet bemachtigd hebt, kan je eventueel overschakelen naar een Swift’Light of een Swift’PAS (een Swift met hulpmotor).

Praktische info:   

Contact:
Avia-Airsports, Guido Van Pee (gebreveteerd instucteur BVVF).
Tel : (+32) 475/98.34.81
E-mail : swift@avia-airsports.com