Cursussen

Eigen cursussen:

Luchtvaartreglementering
Meteorologie

Interessante cursussen online:

Handboek Schermvliegen van de KNVvL

Examenvoorbereiding:

De verzameling van 600 vragen waaruit de BVVF put om het examen parapente op te stellen.
Vragenlijst BVVF (NL)
Questionnaire FBVL (FR)
Antwoordenlijst BVVF / Liste de réponses FBVL

Flight manuals:

DragonFly